Tuinwerken TuyAERTS

GROTE KUIS

Bij aanvang van de renovatie van het gazon, is het belangrijk de gesteldheid van het gras en de bodem goed te analyseren.  Op de pagina van Bodemkennis wordt hier reeds verder op ingegaan.  Het doorzaaiklaar maken van de grasmat is het allerbelangrijkste tijdens de voorbereiding.  Hiertoe dient eerst alles onkruidvrij gemaakt te worden.  Afhankelijk van de aanwezige onkruiden zal een herbicide-mix samengesteld worden die in één enkele behandeling alle verschillende families van niet gewenst onkruid zal behandelen.  Ook schimmels en andere ongewenstheden dienen verwijderd te worden. 

Hierna zal er, afhankelijk van de viltlaag en de toestand (dikte, sterkte, volume, type) van de grasmat zelf, behandeling dmv verticuteren en eventueel een beluchting gebeuren.  Hierdoor wordt alles wat niet meer topgezond is, uit de bovenlaag van de bodem verwijderd.  De diepte instelling van de messen tijdens het verticuteren is hierbij een belangrijke parameter.  Ook zal er in 1 of meerdere richtingen geverticuteerd worden, afhankelijk van de situatie.

Na dit proces dient het groenafval verwijderd te worden, en gebeurt bij ons door middel van het uitkammen van de bodem.  Dit leidt tot het verder mechanisch verwijderen van nog achter gebleven resten die er niet thuishoren.  Na deze acties zullen er nog enkel gezonde graspollen achterblijven!

Nu is alles klaar voor het doorzaaiproces.